Wat zegt een patiënt met SOLK nu precies?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2018-09-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Achtergrond: Een effectieve arts-patiënt communicatie kan leiden tot gunstigere effecten voor patiënten. Het is gebleken dat verschillende factoren een effectieve arts-patiënt communicatie negatief beïnvloeden. Onduidelijk is echter of patiënten met Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) hier zelf ook invloed op hebben en anders communiceren dan patiënten met medische verklaarde lichamelijke klachten. Inzicht in de communicatie tussen patiënten en artsen kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg en uiteindelijk leiden tot verbetering van gezondheidsresultaten. Methode: Voor dit onderzoek zijn 21 transcripten van patiënten met SOLK en 21 transcripten van patiënten met medische verklaarde lichamelijke klachten geanalyseerd. Aan de hand van een corpusanalyse is onderzocht of deze twee patiëntgroepen (SOLK en geen SOLK) verschillen vertonen in taalgebruik (positief, negatief en negaties) en taalintensiteit. Daarnaast is gekeken of externe factoren (beschrijving van de conditie en tijdseenheid) invloed hebben op de patiëntgroep en het taalgebruik en taalintensiteit. Resultaten: Tussen de twee patiëntgroepen is geen verschil gevonden in het positief en negatief formuleren van de boodschap en negaties. Wel is gebleken dat patiënten met SOLK een boodschap minder vaak neutraliseren ten opzichte van patiënten met medische verklaarde lichamelijke klachten. Daarnaast gebruiken patiënten met SOLK vaker versterkers. Patiënten met medische verklaarde lichamelijke klachten maken eerder gebruik van afzwakkers. De beschrijving van de conditie toont een significante interactie met de patiëntgroepen en het neutraliseren van de inhoud van de boodschap. Ook de mate waarin een patiëntgroep een negatieve boodschap communiceert toont een significante interactie aan met taalintensiteit. Conclusie: Uit dit onderzoek is gebleken dat patiënten met SOLK hun lichamelijke klachten op een andere manier communiceren naar artsen dan patiënten met medische verklaarde lichamelijke klachten. Artsen kunnen door deze inzichten rekening houden met verschillen in communicatie tussen deze patiëntgroepen. Verder onderzoek naar communicatiestrategieën moet uitwijzen of dit de kwaliteit van zorg voor patiënten met SOLK verbeterd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren