Voor wie doen we het eigenlijk? Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van vertrouwen en leiderschap op commitment binnen het programma ERTMS

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-12-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staan commitment, leiderschap en vertrouwen centraal. Er wordt getracht inzicht te verschaffen in hoeverre er sprake is van commitment onder deelnemers binnen het programma ERTMS en in hoeverre en op welke wijze dit beïnvloed wordt door de factoren vertrouwen en leiderschap. Het onderzoek is tot stand gekomen aan de hand van literatuurstudie en het houden van veertien interviews onder deelnemers binnen het programma. Door de toepassing van thick description en process tracing wordt beoogd te focussen op de ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen binnen de casuïstiek. Uit de resultaten blijkt dat er meer sprake is van commitment onder deelnemers dan eerder verwacht. Daarnaast komt naar voren dat zowel vertrouwen als leiderschap beide invloed hebben op de mate van commitment onder deelnemers. De conclusie is dat de mate van commitment onder deelnemers aan het programma matig is, mede door de invloed en effecten van de factoren vertrouwen en leiderschap. Het creëren van een open speelveld voor deelnemers en een heldere en transparante afbakening van de programma-structuur worden als belangrijkste aanbevelingen aangehaald.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation