Poeta noster of Poeta Insignis Illorum? Augustinus’ omgang met Vergilius’ Aeneïs.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-06-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt de omgang van Augustinus met Vergilius’ Aeneïs en de ontwikkeling hierin onderzocht. Enerzijds is er sprake van een zekere vertrouwdheid van Augustinus met Vergilius, met name door de belangrijke rol die de klassieke dichter in het onderwijs speelde. Anderzijds laat de kerkvader zich in verschillende van zijn werken kritisch uit over Vergilius. Om de rol die Vergilius en zijn werk spelen in Augustinus’ werken te onderzoeken zijn de referenties aan Vergilius’ Aeneïs in met name Augustinus’ Confessiones en De Civitate Dei en de manier waarop Vergilius hierin wordt gebruikt bestudeerd. In het laatste hoofdstuk zijn deze bevindingen geplaatst in de ontwikkeling die Augustinus doormaakt in zijn houding ten opzichte van Vergilius. Hoewel de afstand tot Vergilius en de mate waarin Augustinus hem als gevaarlijke heiden beschouwt toenemen in de loop van Augustinus’ werken, lijkt hij Vergilius tot op zekere hoogte als gezaghebbend te blijven beschouwen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren