Het veiligheidsbewustzijn van eentalige en meertalige operationele teams en hun perceptie op het leiderschap van de teamleider.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2015-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Achtergrond: Er is al veel onderzoek gedaan naar veiligheid, waaronder onderzoek naar het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag van operationele medewerkers. Er is nog niet onderzocht of er verschillen bestaan tussen eentalige en meertalige operationele teams als het gaat om hun veiligheidsbewustzijn. Ook zouden er verschillen kunnen bestaan in de manier waarop eentalige of meertalige teams worden aangestuurd door hun teamleiders/managers. Het valt immers voor te stellen dat eentalige teams een andere benadering en aansturing nodig hebben dan meertalige teams, omdat men bij meertalige teams te maken heeft met culturele verschillen. Doel: In een cultureel gezien divers land is het voor te stellen dat er veel gevraagd wordt van teamleiders en de manier waarop ze hun teams aansturen. Deze manier kan afhangen van de werkomgeving die ze hebben. Er bestaat nog te weinig onderzoek naar de verschillen tussen het veiligheidsbewustzijn van eentalige en meertalige operationele teams en de rol die hun teamleiders hierin spelen. Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers op de operationele werkvloer en de manier waarop zij worden aangestuurd door hun teamleiders. Methode: Voor dit onderzoek is er gekozen voor een enquête, afgenomen onder 82 operationele medewerkers van de Politie Oost Nederland en 196 operationele medewerkers van verschillende productiebedrijven. De enquête richtte zich op de mate van veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers en de mate van SSTL van de teamleiders in de ogen van de medewerkers. Er werd gekeken of er verschillen bestonden tussen de gegevens van de eentalige en meertalige teams. Resultaten: Er bleken geen significante verschillen in de mate van veiligheidsbewustzijn en de gepercipieerde mate van SSTL tussen eentalige en meertalige teams. Wel was het zo dat er binnen meertalige teams vaker (bijna) ongelukken gebeurden. Conclusie: De verwachting was dat er significante verschillen aanwezig zouden zijn in alle drie de componenten: veiligheidsbewustzijn, gepercipieerde mate van SSTL en het aantal (bijna)ongevallen. Het bleek echter dat er alleen een significant verschil bestond tussen het aantal (bijna) ongevallen dat gebeurde bij de eentalige operationele teams en het aantal (bijna) ongevallen dat gebeurde bij de meertalige operationele teams. Blijkbaar is er geen verschil in veiligheidsbewustzijn en mate van SSTL maar toch gebeurden er meer (bijna) ongelukken bij de meertalige teams. Daarnaast bleek er nog een significant verschil aanwezig te zijn in het opleidingsniveau van eentalige en meertalige operationele teams. Het gemiddelde opleidingsniveau van de eentalige teams was hoger dan dat van de meertalige teams. Er werden geen significante verschillen gevonden in het gemiddelde aantal mannen en vrouwen en in hun gemiddelde leeftijd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren