Wacht de Hyperloop hetzelfde lot als de Maglev? Een onderzoek naar de besluitvorming omtrent de aanleg van een Maglev-trein

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is er onderzocht welke overwegingen een rol hebben gespeeld in de besluitvorming van het aanleggen van een Maglev-trein en welke lessen hieruit kunnen worden afgeleid voor de hyperloop. Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat met name het willen realiseren van een Maglev vaak een grotere aanleiding kan zijn voor het overwegen van deze nieuwe vorm van transport dan het feit dat er sprake is van een mobiliteitsprobleem. Daarnaast blijkt dat er gedurende een Maglev-project meestal niet wordt gekeken naar andere alternatieven. Het onderzoeken van verschillende alternatieven lijkt vaak te worden verwaarloosd. Maglev-projecten kennen grote risico’s, fluctuerende kosten en veel onzekerheden. Dit komt mede doordat er veel actoren met verschillende belangen zijn betrokken bij het besluitvormingsproces. In de praktijk blijkt echter dat niet alle actoren bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met infrastructurele megaprojecten zoals de aanleg van een Maglev. Bij het overwegen van een hyperloop zou men zich moeten afvragen of een hyperloop wel het beste alternatief is. Daarnaast is een transparante houding van de betrokken actoren vereist. Ook dient er nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de grote risico’s die gepaard gaan met het realiseren van een nieuw transportmiddel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen