Een onderzoek naar de vertragingen tijdens de beleidsimplementatiefase van Ruimte voor de Rivier projecten

dc.contributor.advisorMeijerink, S.V.
dc.contributor.authorBruggen, Bart van der
dc.date.issued2011-10-03
dc.description.abstractIn deze thesis is onderzoek gedaan naar de vertragingen die zich voor kunnen doen binnen de beleidsimplementatiefase van Ruimte voor de Rivier projecten. Deze vertraging kan er toe leiden dat de Ruimte voor de Rivier maatregelen niet op tijd worden uitgevoerd en dat de bijbehorende veiligheidsdoelstelling van 2015 misschien niet wordt gehaald, waardoor Nederland niet veilig is tegen hoog water. Er zijn uiteenlopende redenen waarom projecten vertraging oplopen tijdens de implementatiefase. In dit onderzoek wordt de vertraging vastgesteld (meetbaar gemaakt) aan de hand van de tijdsplanning van de initiatiefnemer. Deze tijdsplanning is naar alle waarschijnlijkheid realistisch opgesteld door de initiatiefnemer, maar kan door allerlei factoren vertragen. Het kan hierbij gaan om factoren waar de initiatiefnemer invloed op heeft, maar ook om factoren binnen de besluitvorming waar andere partijen invloed op uit kunnen oefenen. De doelstelling die bij dit onderzoek opgesteld is, is tweeledig en bestaat uit een kennis- en een handelingsdoel. Het Kennisdoel is de oorzaken van de vertragingen analyseren en inzicht krijgen in de oplossingen om Ruimte voor de Rivier projecten te versnellen. Het handelingsdoel is: aanbevelingen geven over hoe uitvoerende instanties in de toekomst in kunnen spelen op de vertragingen die zich binnen de projecten voordoen.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3496
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationLokale en Ruimtelijke planningen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Planologieen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleEen onderzoek naar de vertragingen tijdens de beleidsimplementatiefase van Ruimte voor de Rivier projectenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
2011 Bruggen.pdf
Size:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: