Circulariteit in binnensteden.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2019-04-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Demografische veranderingen, een toenemende grondstofafhankelijkheid en het aanpakken van de CO₂-uitstoot worden als oorzaken gezien voor de noodzaak van een transitie naar een circulaire economie. Het Rijk heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. In dit onderzoek is de transitie in binnensteden onderzocht. Hierbij is een mixed-method als onderzoeksmethode gehanteerd. In het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek hebben interviews plaatsgevonden met programmamanagers circulaire economie. De resultaten zijn gebruikt om het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek op te zetten. De belangrijkste resultaten uit de beschrijvende statistiek hebben betrekking op de strategieën, kansen, belemmeringen en de rol van gemeente. De meerderheid van de respondenten hanteert een circulaire strategie op het gebied van afvalmanagement en recycling, het sluiten van kringlopen en het hoofwaardige hergebruik van afval. Met betrekking tot de rol van de overheid zijn faciliteren en stimuleren veelvuldig gehanteerde strategieën. In 50% van de binnensteden spelen circulaire initiatieven. Uit de resultaten van de statistische toetsen kan worden geconcludeerd dat er geen significante verbanden zijn tussen enerzijds de aanwezigheid van een circulaire visie en de grootte van de gemeente en anderzijds de aanwezigheid van circulaire initiatieven en type binnenstad.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen