Zijn stedelijke gentrificeerders de nieuwe wereldburgers? De invloed van gentrificatie (en de ruimtelijk en sociaal-culturele aspecten daarvan) op de identicatie van wijkbewoners met een transnationale identiteit

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit recent onderzoek is gebleken dat er een verschil is in gentrificatieprocessen. Het soort gentrificatieproces zou van invloed zijn op de identiteitsvorming van bewoners van gentrificerende gebieden. Enerzijds zijn er langdurige, lokale, rustigere gentrificatieprocessen die in gang worden gezet door actieve bewoners. Anderzijds zijn er kortdurende, globale, abrupt beginnende gentrificatieprocessen die meestal in gang worden gezet door investeerders met winstoogmerk. Bij de globale gentrificatie zouden wijkbewoners zich meer identificeren met een transnationale identiteit. Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre gentrificatie invloed heeft op de identificatie van wijkbewoners met een transnationale identiteit, door ervaringen van bewoners van twee verschillende gentrificerende onderzoeksgebieden (de Jordaan en Oud-West in Amsterdam) te vergelijken, op basis van uitgebreide interviews met bewoners. Het verschil in soorten gentrificatie tussen deze gebieden wordt ondersteund door statistische data en eerdere onderzoeksrapporten. De analyse van de interviews maakte duidelijk dat er ruimtelijke en sociaal-culturele factoren zijn die samenhangen met de ontwikkeling van gentrificatieprocessen, welke ook van invloed zijn op de identificatie van wijkbewoners met een transnationale identiteit. Veel aspecten van deze identificatie en een groot aantal factoren van gentrificatie verschilden tussen de onderzoeksgebieden. De relevante factoren van gentrificatie worden ondersteund vanuit eerdere onderzoekstheorieën.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen