Gemeenschapshuizen, ouderwets of de nieuwste mode? Een onderzoek naar de invloed van gemeenschapshuizen op de leefbaarheid in het dorp Molenhoek

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Leefbaarheid in dorpen is anno 2019 een actueel thema. De hedendaagse veranderingen van sociaal contact, individualisering en demografische krimp hebben invloed op de leefbaarheid en de voorzieningen in het dorp. In deze bachelorthesis is onderzocht welke invloed voorzieningen hebben op de leefbaarheid in een dorp. Hierbij is er gekeken naar een voorziening die in vrijwel alle dorpen aanwezig is, namelijk het gemeenschapshuis. In dit onderzoek wordt de relatie tussen gemeenschapshuizen en de leefbaarheid onderzocht door middel van een casestudy in Molenhoek. Molenhoek is een relatief hoogopgeleid dorp met actieve bewoners en beschikt op dit moment over drie gemeenschapshuizen. Door het grote aantal gemeenschapshuizen is er goed in beeld gebracht welke rol deze voorzieningen hebben in het dorp. Er zijn diepte-interviews gehouden met betrokkenen van de gemeenschapshuizen, bewoners van Molenhoek en de gemeente Mook en Middelaar. Uit de geanalyseerde resultaten van de interviews blijkt dat de gemeenschapshuizen op verschillende gebieden een grote waarde hebben voor Molenhoek. De gemeenschapshuizen dragen daarbij op sociaal gebied het meeste bij aan de leefbaarheid. Ze geven bewoners een plek voor ontmoeting en zorgen voor meer binding met het dorp.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen