De impact van de organisatiestructuur op de uitvoering van de vastgoedsturing

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-01-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De strategische kaders op het gebied van vastgoed (oftewel de vastgoedsturing) die richtinggevend moeten zijn voor de uitvoering zijn binnen woningcorporatie Antares uitgewerkt in de portefeuillestrategie, echter ervaart men problemen in de realisatie. Waarbij het met name gaat over de verbinding tussen de strategie en het uitvoeringsproces, het nemen van beslissingen tijdens het uitvoeringsproces en de condities waarbinnen deze beslissingen worden genomen. Vanuit een behoefte om de dienstverlening verder te verbeteren heeft men in 2018 besloten de organisatie te kantelen van minder top-down (hiërarchisch) gestuurd naar meer bottom-up. Dit heeft tevens impact gehad op de wijze waarop de vastgoedsturing binnen Antares is georganiseerd. Dit onderzoek probeert daarom antwoord te geven op de vraag, op welke manier de organisatiestructuur invloed heeft op de uiteindelijke uitvoering van het vastgoedsturingsproces.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen