Naar een betere organisatie van het toezicht op de politie. Een internationaal vergelijkende casestudy naar de invloed van organisatorische factoren op de kwaliteit van toezicht op de politie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke organisatorische factoren invloed hebben op kwaliteit van toezicht op de politie. In opdracht van Politie Nederland is een internationaal vergelijkende casestudy uitgevoerd waarin de politietoezichtinstanties van Nederland, België, Engeland & Wales, Noord-Ierland en Zweden worden onderzocht. Aan de hand van een documentenanalyse en interviews is er een prestatiemeting gedaan waaruit de volgende ranking is ontstaan: (1) Engeland & Wales; (2) Zweden en België; (3) Noord-Ierland en (4) Nederland. Vervolgens is gekeken naar de aanwezigheid van de volgende organisatorische factoren: onafhankelijkheid, transparantie, toereikendheid en een separate organisatiecultuur. Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid van onafhankelijkheid en transparantie bij de toezichtinstantie een positieve invloed heeft op de kwaliteit. De invloed van toereikendheid en een separate organisatiecultuur kon niet worden aangetoond. Aan de hand van de resultaten worden aanbevelingen ter verbetering van de organisatie van het toezicht op de politie. Er wordt aanbevolen om de balans tussen onderzoekers zonder politieachtergrond en onderzoekers met politieachtergrond te verbeteren. Daarnaast wordt aanbevolen om meer afstand te creëren tussen het toezicht en de politie. Verder wordt aanbevolen om specialisaties te creëren op onderzoeksgebieden en kennis te verdelen. Tot slot wordt aanbevolen om zo veel mogelijk onderzoeksrapporten te publiceren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen