Buitenschoolse spreekopdrachten voor beginners.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Om succesvol deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving, is integratie een belangrijk aspect. Een deelaspect van integratie is het leren van de Nederlandse taal. Sinds januari 2022 is er een nieuwe wet in werking getreden, die betrekking heeft op integratie en het taalleerproces. De nieuwe inburgeringswet stelt praktijkgericht leren centraal. Buitenschoolse opdrachten bieden de mogelijkheid om het praktijkgericht leren te stimuleren. In dit kwalitatieve, verkennende scriptieonderzoek is gekeken naar de effectiviteit van buitenschoolse spreekopdrachten (BSO’s) voor hoogopgeleide beginnende leerders van het Nederlands. Om te onderzoeken wat de attitudes en behoeftes van beginnende leerders zijn rondom buitenschools spreken, is gebruik gemaakt van een combinatie van literatuuronderzoek en een vragenlijst onder beginnende NT2-cursisten. De resultaten laten zien dat BSO’s nuttig kunnen zijn bij het versterken van de spreekvaardigheid, mits er wordt voldaan aan een aantal eisen. Zo is een goede voorbereiding en nabespreking belangrijk, evenals een gesprekspartner die weet dat het gesprek onderdeel is van een schoolopdracht is waardoor diegene de tijd ervoor kan nemen. Daarnaast blijkt dat beginnende leerders veel behoefte hebben aan begeleiding, een goede tijdsplanning en voldoende tijd voor oefening. Aan deze eisen blijkt in de praktijk nog niet altijd voldaan te worden. In de discussie worden enkele mogelijkheden benoemd om BSO’s voor beginners te verbeteren, zoals het gebruik van een smartphone en de hulp van een docent bij het kiezen of vinden van een gesprekspartner.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren