Waakzaam samenwerken. Een onderzoek naar de succesfactoren en knelpunten binnen de samenwerking tussen de politie en de gemeente in het proces van bestuurlijke rapportages

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-05-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis is een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen de politie en gemeenten in het proces rondom bestuurlijke rapportages. Het onderzoek is in opdracht van de districtsrecherche Eindhoven geschreven. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat zijn de mogelijkheden voor succesvolle samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en de districtsrecherche Eindhoven met betrekking tot het proces rondom bestuurlijke rapportages binnen opsporingsonderzoeken, vergeleken met wat goed werkt in het proces van de Randgemeenten en de Kempengemeenten? Er zijn zeven verklarende variabelen vanuit de literatuur opgesteld, die bijdragen aan een succesvolle samenwerking. De gebruikte onderzoeksmethode zijn negen case studies, waarbij 21 politie- en gemeentefunctionarissen zijn geïnterviewd. Uit de resultaten blijkt dat de respondenten vooral tevreden zijn over de autonomie, de communicatie en het vertrouwen binnen het samenwerkingsverband. Met betrekking tot de coördinatie en de kwaliteit van de rapportages, hebben de respondenten wisselende meningen. De meeste knelpunten zijn te vinden in de informatie-uitwisseling en de manier waarop de hulpbronnen zijn verdeeld. Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om meer afstemming plaats te laten vinden, ook moet de kennis van het bestuursrecht binnen de politie verbeterd worden. Daarnaast wordt aanbevolen om met een vaste contactpersoon van de gemeente het contact te onderhouden en om binnen de politie één persoon verantwoordelijk te maken voor de bestuurlijke rapportages. Op die manier kan het proces van bestuurlijke rapportages binnen de districtsrecherche Eindhoven op een effectievere wijze vormgegeven worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen