La vertu féminine selon Etta Palm d'Aelders.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2017-06-15
Language
fr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze bachelorscriptie is gewijd aan Etta Palm Aelders (1743 – 1799), in het bijzonder aan haar visie op ‘de vrouwelijke deugd’. Zij was een innovatieve vrouw, geboren in Groningen, die tijdens de Franse revolutie in Parijs een belangrijke rol heeft gespeeld betreffende de emancipatie van de vrouw. Als lid van de politieke, revolutionaire club ‘Les Amis de la Vérité’, ook wel de ‘Cercle Social’, hield zij – als allereerste vrouw – publiekelijk toespraken waarin zij pleitte voor gelijke, politieke rechten voor mannen én vrouwen. Vanwege dit feit wordt zij in meerdere handboeken genoemd in het rijtje van belangrijke feministen uit de Franse revolutie. De inhoud van haar bundel teksten en toespraken, getiteld ‘Appel aux Françaises sur la régénération des mœurs, et nécessité de l'influence des femmes dans un gouvernement libre’, wordt verder over het algemeen weinig uitgediept, terwijl haar teksten en toespraken van grote waarde zijn in het debat over de politiek ten tijde van de Franse revolutie. Deze politiek had als fundament ‘de deugd’ (la vertu) waar Etta Palm Aelders voornamelijk over sprak en schreef in haar toespraken en teksten. Zodoende wordt in deze scriptie haar positie in het opkomende debat over de vrouwelijke deugd in de 18e eeuw bestudeerd, aan de hand van haar tekstbundel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren