Besluitvorming over de ontsluiting van woonwijken. Een kwalitatief onderzoek naar de manier waarop keuzes op het gebied van mobiliteit worden gemaakt binnen de ontwikkeling van nieuwe woonwijken

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-04-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe de keuze voor een bepaalde mix aan modaliteiten te verklaren is, waarbij het kijkt naar de betrokken actoren, de rol van deze actoren en de overwegingen die een rol spelen bij deze keuze. Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee besluitvormingstheorieën, namelijk het organisatieproces model (OPM) en het bureaupolitieke model (BPM). De analyse op basis van deze twee modellen biedt inzicht in het proces van besluitvorming, welke actoren hierbij betrokken zijn en wat hun rol is. Daarnaast is er op basis van de interviews ook inzicht te geven in bepaalde overwegingen die in algemene zin een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde mix aan modaliteiten. Een combinatie van de inzichten in het proces van de besluitvorming vanuit het OPM en het BPM en deze overwegingen laat zien hoe bepaalde keuzes op het gebied van mobiliteit gemaakt worden binnen de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation