De invloed van verontschuldiging op de beoordeling van (Rand)stedelijk regionale accentsprekers tijdens sollicitatiegesprekken.

dc.contributor.advisorHendriks, B.C.
dc.contributor.advisorWoudenberg, T.J. van
dc.contributor.authorNijman, S.M.G.C
dc.date.issued2024-01-08
dc.description.abstractEerder onderzoek heeft aangetoond dat sprekers met een regionaal accent over het algemeen lager worden beoordeeld op begrijpelijkheid, competentie, status, dynamiek en hireability dan sprekers van de standaardtaal. Het Randstedelijke accent geniet een hogere status dan regionale accenten. Een Randstedelijk regionaal accent verschilt van een regionaalstedelijk accent. Er is al onderzoek gedaan naar mogelijke interventies om deze vorm van discriminatie tegen te gaan; deze interventies worden echter vaak uitgevoerd door de luisteraar. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar interventies die de spreker zelf uit zou kunnen voeren om ervoor te zorgen dat er minder wordt gediscrimineerd. Er is aangetoond dat het gebruik van een verontschuldiging positief kan bijdragen in een sollicitatiegesprek, maar dit werd niet in de context van accentdiscriminatie onderzocht. Deze studie heeft onderzocht in hoeverre het gebruik van een verontschuldiging accentdiscriminatie van regionale accenten kan verminderen. Er werd verwacht dat het Haagse (Randstedelijk regionaal) accent positiever werd beoordeeld dan het Nijmeegse (stedelijk regionaal) accent. 148 participanten hebben naar een geluidsfragment geluisterd met een Nijmeegse of Haags accent. Daarnaast werd de interventie, wel of geen verontschuldiging, toegepast. Uit de resultaten bleek dat het Nijmeegs positiever werd beoordeeld dan het Haags op begrijpelijkheid, competentie, status en hireability. Alleen voor dynamiek werd geen significant effect gevonden. Er werd aangetoond dat het Randstedelijk regionale accent niet positiever werd beoordeeld dan het reguliere regionale accent. Ook heeft de studie aangetoond dat het gebruik van verontschuldiging geen significant effect heeft op de beoordeling van de spreker. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op accenten die beide significant worden herkend als regionale spreker en daar even sterk op worden beoordeeld. Vervolgonderzoek zou Standaardnederlands mee kunnen nemen als controlevariabele en zou zich kunnen richten op een andere interventie om accentdiscriminatie tegen te gaan.
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/16383
dc.language.isonl
dc.thesis.facultyFaculteit der Letteren
dc.thesis.specialisationspecialisations::Faculteit der Letteren::Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen::Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen
dc.thesis.studyprogrammestudyprogrammes::Faculteit der Letteren::Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen
dc.thesis.typeBachelor
dc.titleDe invloed van verontschuldiging op de beoordeling van (Rand)stedelijk regionale accentsprekers tijdens sollicitatiegesprekken.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Nijman, Soleil 1063358_BA_Scriptie.pdf
Size:
726.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format