Verhandelbare ontwikkelrechten als ruimtelijk ordeningsinstrument in Parkstad Limburg : Een verkennende studie over de toepasbaarheid van verhandelbare ontwikkelrechten in Parkstad Limburg

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-03-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt ingezoomd op de problematiek van de stadsregio Parkstad Limburg. De hoofdgedachte achter dit onderzoek is dat in de loop der jaren teveel bouwrechten zijn uitgegeven in de regio Parkstad Limburg. Dit teveel aan bouwrechten uit zich in leegstand. Deze productie van leegstand brengt een aantal negatieve externe effecten met zich mee, zoals verloedering van wijken, waardedaling van andere woningen en een verstoorde woningmarkt. De stadsregio Parkstad Limburg probeert samen met de provincie Limburg ook daadwerkelijk door middel van het ontstemmen van plancapaciteit de voorraad woningen te verminderen. De eventuele schadeclaims die hierdoor worden ingediend kunnen een groot probleem veroorzaken in de regio en in krimpende regio’s in het algemeen. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de voor en nadelen van de beleidsregel kwaliteitscriteria nieuwe woningen en van non-financiële compensatie in de vorm van verhandelbare ontwikkelrechten in Parkstad Limburg. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar deze voor en nadelen en het toetsen van de bruikbaarheid van het instrument verhandelbare ontwikkelrechten. De bijpassende hoofdvraag van dit onderzoek is: Stel dat het concept van verhandelbare ontwikkelrechten een afdoende vorm is van non-financiële compensatie bij planschadeclaims, zou dit instrument dan in de regio Parkstad Limburg kunnen worden ingezet als alternatief voor de verordening wonen Zuid Limburg?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen