Gezondheid en verhalen: De overtuigingskracht van narratieven en het effect van retrospectieve reflectie en transportatie in gezondheidscommunicatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Verhalen zijn tegenwoordig niet alleen bedoeld als entertainment, maar worden ook steeds vaker ingezet als overtuigingsmiddel. Verschillende processen, waaronder retrospectieve reflectie en transportatie, maken dat verhalen, ofwel narratieven, een overtuigend effect kunnen bewerkstelligen. Het huidige onderzoek had naar aanleiding van twee contrasterende theorieën het doel te analyseren hoe de narratieve processen retrospectieve reflectie en transportatie zich tot elkaar verhouden. De verwachting naar aanleiding van onderzoek van Hamby, Brinberg en Daniloski (2017) was dat retrospectieve reflectie optreedt als gevolg van transportatie. De verwachting naar aanleiding van Green (2004) was juist dat transportatie optreedt als gevolg van retrospectieve reflectie. Om dit te toetsen zijn studenten blootgesteld aan een medische informatiebrochure met een narratief over de ziekte meningokokken. Hierin werd retrospectieve reflectie gemanipuleerd door middel van de gelijkenis tussen de lezer en het personage, de leeftijd en het beroep van het personage werden hiervoor aangepast. Daarnaast is met behulp van instructies geprobeerd de mate van transportatie te manipuleren, proefpersonen werd ofwel gevraagd zich in te leven in de tekst als een acteur ofwel gevraagd te zoeken naar woorden die een kind uit groep 6 niet zou begrijpen. Naar aanleiding van het narratief hebben proefpersonen de mate van retrospectieve reflectie en transportatie aangeven en werd gekeken naar de overtuigingskracht die het narratief teweegbracht. Instructies bleken inderdaad een effect te hebben op de mate van transportatie, gelijkenis echter niet op de mate van retrospectieve reflectie. De resultaten van het huidige onderzoek ondersteunen de bevindingen van Hamby et al. (2017) en laten zien dat retrospectieve reflectie inderdaad als gevolg van transportatie optreedt. De verwachting naar aanleiding van Green (2004) kon in het huidige onderzoek noch verworpen, noch aangenomen worden. Er werden verder geen persuasieve effecten van het narratief gevonden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren