Circulaire gebiedsontwikkeling op verschillende plaatsen in Nederland

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is de circulaire gebiedsontwikkeling op verschillende plaatsen in Nederland onderzocht waarbij voornamelijk gekeken is naar de invloed van de circulaire ambities van stakeholders op de mate van circulariteit van de ruimtelijke transformaties. Zo is geprobeerd een beeld te schetsen van het proces dat heeft plaatsgevonden tussen de stakeholders om de gebiedsontwikkeling vorm te geven alsmede de uiterlijke kenmerken van het gebied. Deze kenmerken zijn hierbij voornamelijk toegespitst op de aanwezigheid van energiebronnen, meervoudig ruimtegebruik, logistieke bewegingen, aanwezigheid groen/ biodiversiteit en de samenstelling van bedrijvigheid. Door een beeld te schetsen van het proces tussen de stakeholders en de inrichting van de verschillende gebieden, is in dit onderzoek gepoogd om een duidelijk antwoord te krijgen op de vraag welke circulaire ambities voor de hoogste mate van circulariteit zorgen. Op deze manier kunnen er inzichten worden opgedaan over de te stellen ambities om de circulaire gebiedsontwikkeling te bevorderen en welke juist niet. Tot slot biedt het onderzoek hiermee ook een overzicht van de huidige stand van zaken als het gaat om de voortgang van circulaire gebiedsontwikkeling in Nederland.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen