Een slogan 'avec plaisier', is dat de manier?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Marketeers maken in commercials vaak gebruik van buitenlandse taal en buitenlandse accenten. Het doel hiervan is om de aandacht te trekken of bepaalde stereotypen te activeren die zorgen voor een sterkere overtuigingskracht van de commercial. Tot op heden zijn er geen onderzoeken uitgevoerd waarin de effectiviteit van het gebruik van standaardtaal, een buitenlands accent en buitenlandse taal zijn vergeleken. Het doel van dit onderzoek was om de verschillen in effectiviteit aan het licht te brengen voor radiocommercials door de effectiviteit te meten van het gebruik van standaardtaal, een buitenlands accent en buitenlandse taal in slogans van radiocommercials. Hiervoor werden twee congruente producten geselecteerd, namelijk kaas voor Frankrijk en worst voor Duitsland, wat resulteerde in zes verschillende radiocommercials. In totaal werden 213 proefpersonen willekeurig toegewezen aan één van de zes commercials en dienden zij een vragenlijst hierover in te vullen. Uit de resultaten bleek dat het type slogan geen effect had op de attitude t.o.v. de commercial, attitude t.o.v. het product, attitude t.o.v. de spreker en de aankoopintentie. Wel werden de slogans met buitenlandse taal en een buitenlands accent als moeilijker te begrijpen beschouwd en werd het gebruik van standaardtaal in een slogan als meest effectief bevonden. Dit onderzoek heeft nieuwe inzichten geboden in de effectiviteit van vreemde talen en accenten van radiocommercials. Ten slotte zijn er suggesties gegeven voor vervolgonderzoek en zijn de praktische implicaties voor marketeers besproken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren