De ondergang van het middelgrote stadscentrum. Een onderzoek naar de effecten van leegstand op de waardering van middelgrote steden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De winkelleegstand is jaren toegenomen in Nederland. Waar het landelijk gemiddelde in 2010 nog rond de 6% lag, was dit in 2016 al meer dan 10% van het winkelvloeroppervlak. Ondanks het feit dat de leegstand de afgelopen jaren weer wat aan het afnemen is in de grote en kleine steden, hebben de middelgrote steden het nog steeds zwaar, de leegstand neemt hier nog steeds toe. Winkelleegstand lijkt een negatieve spiraal te vormen in deze steden. Hoe meer leegstand, hoe onaantrekkelijker het centrum, hoe lager de bezoekersaantallen, hoe meer leegstand. Hoewel dit verband al is aangetoond bestaat er nog veel onduidelijkheid rondom het onderwerp leegstand. In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van leegstand op de waardering van een centrum. Door te kijken naar de relatieve leegstand, de gepercipieerde omvang en de waardering van leegstand wordt gekeken of dit verband bestaat. Verder zijn de verschillende rapportcijfers voor het centrum en een aantal persoonskenmerken meegenomen in het onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat de leegstand een negatief effect heeft op de totale waardering van een centrum. Dit komt voornamelijk door de effecten van leegstand op de winkeldiversiteit, de uitstraling van de panden en de sfeer in het centrum.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen