Goedkope koopwoningen in de gemeente Venlo: Een missende schakel? Een analyse van het beleidsontwerp huisvesting van de gemeente Venlo

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-06-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De gemeente Venlo heeft geconstateerd dat er een tekort aan goedkope koopwoningen is (woningen met een prijs tot €200.000). Hoe dat tekort is ontstaan is niet duidelijk. Uit de literatuur blijkt dat het beleidsontwerp in vele gevallen een missende schakel is, waardoor het beleid onvoldoende functioneert. In de praktijk wordt het falen van beleid echter meestal toegekend aan implementatie. Er zijn voor dit onderzoek zeven evaluatiecriteria voor het beoordelen van een beleidsontwerp geformuleerd. Deze zijn aan de hand van een inhoudsanalyse toegepast op het beleidsterrein huisvesting van de gemeente Venlo. Hierbij zijn naast de gemeentelijke ook relevante regionale en provinciale beleidsdocumenten meegenomen. Uit de analyse blijkt dat de gemeente aan geen van de evaluatiecriteria volledig voldoet. Vooral op de evaluatiecriteria ambiguïteit van doelstellingen, anticipatie op verandering en aanpassingsmogelijkheden en monitoring en evaluatie is verbetering mogelijk. Dit roept de vraag op of het beleidsontwerp ook bij de gemeente Venlo de missende schakel is.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation