De rol van handgebaren in het oplossen van communicatieproblemen

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de huidige studie is onderzoek gedaan naar twee belangrijke onderdelen van (non-verbale) communicatie, namelijk problemen met verstaan en begrijpen (repair) en gebaren. Er is onderzocht of de toe- of afname van het aantal handgebaren van sprekers significant verschilt voor de verschillende typen repair en de reacties daarop. De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre voegen sprekers extra handgebaren toe om een eerdere onduidelijke uiting te verduidelijken, afhankelijk van het soort verzoek of voorstel tot een herstel van de gesprekspartner? Daarbij werd gekeken naar drie soorten repair (open verzoek, specifiek verzoek en specifiek voorstel) en de soorten reacties op specifieke voorstellen (bevestigende reacties en overige reacties). De verwachting was dat het verschil in het aantal gebaren afhangt van het soort repair dat werd gekozen en de reactie die daarop volgde. Nog niet eerder is onderzoek gedaan naar deze universele vormen van repair in relatie tot handgebaren die voorkomen in een natuurlijke interactie. 40 deelnemers hebben in paren van twee een regisseur-matcher taak uitgevoerd, waarbij zij omstebeurt aan elkaar een object omschreven. Deze conservaties zijn geanalyseerd en de gebaren die tijdens de interactie werden gemaakt en de soorten repair die werden gebruikt zijn gecodeerd. Er werden geen significante verschillen gevonden in het aantal gebaren voor de verschillende soorten repair en de soorten reacties daarop. Mogelijke beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden besproken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren