Een studie naar de relatie tussen de kennisdeling binnen VCoP’s, de ervaren verbondenheid met collega’s en de identificatie van de medewerker met de organisatie - Interne Communicatie & Social Media: kennisdeling binnen Virtual Communities of Practice.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-01-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door het toenemende belang van kennis, worden Virtual Communities of Practice (VCOP) steeds belangrijker binnen organisaties. Een VCoP is een online kennisplatform waar medewerkers hun kennis kunnen uitwisselen. In het huidige onderzoeksveld ontbreekt er nog onderzoek naar de relatie tussen kennisdelen en factoren die van belang zijn voor de organisatie en haar medewerkers. Dit onderzoek focust specifiek op de relatie tussen kennisdelen binnen een VCoP, ervaren verbondenheid en identificatie met de organisatie. Er is een positieve, significante samenhang gevonden tussen de ervaren verbondenheid en de identificatie met de organisatie. Er bleek geen relatie te zijn tussen de mate van kennisdelen binnen een VCoP en de ervaren verbondenheid of de identificatie met de organisatie. De gemiddelde kennisdeling was laag: wellicht voelen medewerkers zich minder verbonden met collega’s door die lage interactie. Identificatie met de organisatie was gemiddeld hoog: dit kan door andere factoren dan het gebruik van de VCOP komen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren