Anticiperen op bereikbaarheid? Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen bereikbaarheid en bevolkingsontwikkeling in suburbane en plattelandskernen binnen anticipeerregio's.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Surburbane en plattelandskernen gelegen binnen Nederlandse anticipeergebieden worden geconfronteerd met een onvoorspelbaar demografisch toekomstbeeld. In deze bachelorthesis wordt de invloed van bereikbaarheid op deze demografische ontwikkeling onderzocht. Bereikbaarheid is namelijk een invloedrijke factor. Goede verbindingen tussen locaties hebben direct effect op de bevolkingsgroei- of afname van een locatie. Wanneer gewenste bestemmingen vanaf een locatie goed te bereiken zijn is de kans groot dat personen daar komen of blijven wonen. In dit onderzoek zijn twee soorten kernen gehanteerd: suburbane kernen, gelegen in een stedelijk gebied binnen het verzorgingsgebied van een kernstad, en plattelandskernen, gelegen in een ruraal gebied binnen het verzorgingsgebied van een regionale kern. Beide kernen verschillen wezenlijk van elkaar en zijn aan de hand van twee deelvragen apart onderzocht. Om ‘bereikbaarheid’ meetbaar te maken is het begrip gereduceerd tot ‘de reistijd tot de kernstad of regionale kern’. Voor de reistijd is gekeken naar twee transportmodaliteiten: de auto en het openbaar vervoer. Het onderzoek is kwantitatief van aard en middels twee regressieanalyses zijn de deelvragen beantwoord. Hieruit blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen de bereikbaarheid en bevolkingsontwikkeling van suburbane kernen, mits er wordt gekeken naar de auto als vervoersmiddel. Voor de plattelandskernen werd geen significant verband geconstateerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen