Het gebruik en de beleving van een multiculturele dagbesteding door ouderen met verschillende culturele achtergronden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Europese bevolking verandert met de jaren. Zo groeit en vergrijst de bevolking en zal deze steeds internationaler worden. Voor de groeiende groep ouderen is passende zorg nodig. Om er voor te zorgen dat ouderen met een migratieachtergrond in dezelfde mate en kwaliteit zorg kunnen krijgen, moeten bestaande zorgvoorzieningen meer toegankelijk worden gemaakt en beter afgestemd worden op ouderen met een migratieachtergrond. In Nederland is het aantal cultuursensitieve zorginstellingen al wel in opkomst. Wel zijn de ontwikkeling van multiculturele zorginstellingen nog bescheiden. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe ouderen met een verschillende culturele achtergrond een multiculturele dagbesteding gebruiken en beleven en op die manier te bepalen welke betekenis en meerwaarde een multiculturele dagbesteding heeft voor ouderen met verschillende culturele achtergronden. In dit onderzoek ervaren de ouderen het gebruik van een multiculturele dagbesteding als zeer positief en hechten ze er grote waarde aan. Uit dit belang kan worden geconcludeerd dat het zinvol is op meer plaatsen in Nederland multiculturele dagbestedingen of vergelijkbare zorginstellingen te ontwikkelen om er voor te zorgen dat meer ouderen zich ergens ‘in place’ kunnen voelen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen