Roeien met de riemen die je hebt… : Onderzoek naar de inbreng van herstructurering bij naoorlogse bedrijventerreinen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-08-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De laatste jaren is geconstateerd dat de naoorlogse bedrijventerreinen moeten worden geherstructureerd. Vanaf de jaren ’70 zijn deze terreinen in onmin geraakt, en sindsdien meer en meer ingehaald door de stedelijke ontwikkeling. Nu voldoet vaak infrastructuur niet meer aan de eisen van deze tijd en is er veroudering en leegstand van vastgoed. Bedrijven hebben geen uitbreidingsmogelijkheden meer en verhuizen massaal naar weer nieuwe terreinen, die veel meer voldoen aan de eisen. Ook nu nog, met de schaarse ruimte die wij in ons land hebben, lijkt het vaak alsof er een nieuwheidsgedachte heerst in Nederland en men geneigd is om telkens weer bij te bouwen, of juist het bestaande te ontwikkelen als een leeg weiland. Steeds meer roepen stemmen op om dit niet langer meer te doen. Zo werd er onder andere een speciale Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen opgezet om iets doen aan de problemen: herstructurering werd een hot issue in Nederland. Wanneer men een terrein gaat herstructureren betekent dit dat de cultuurhistorische waarden van de bedrijventerreinen uit de wederopbouwperiode onder druk komen te staan. Het meenemen van cultuurhistorische waarden in een nieuwe ontwikkeling is niet vaak vanzelfsprekend. Terwijl er juist zoveel beleid is gevoerd met betrekking tot cultuurhistorie en er in Nederland een besef lijkt te komen dat men iets moet doen met die bijzondere waarden: er is belangstelling voor het verleden. Daarnaast is veel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat cultuurhistorie juist een meerwaarde kan vormen in een gebiedsontwikkeling. De inbreng van cultuurhistorie in processen van herstructurering is hetgeen wat zal worden onderzocht. Op basis van deze korte schets van de achtergronden, is de volgende doel- en vraagstelling geformuleerd: De doelstelling van dit onderzoek is te analyseren hoe cultuurhistorie wordt ingebracht bij de herstructurering van naoorlogse bedrijventerreinen en aan te geven hoe die inbreng versterkt kan worden. De vraagstelling is: Hoe wordt cultuurhistorie ingebracht in processen van herstructurering van naoorlogse bedrijventerreinen, en dient deze inbreng te worden versterkt?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen