De Rol van Trait-Anxiety bij het Trainen van Impliciete Associaties in een Subklinische Steekproef

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2018-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie werd verricht om verdere evidentie te vinden voor een training gericht op het veranderen van impliciete associaties, de Affective Simon Task - Training (AST-T), en of deze training door de mate aan trait-anxiety beïnvloed kan worden. Eerder onderzoek toont aan dat een training van impliciete associaties mogelijk is en dat een hogere mate aan trait-anxiety een groter trainingseffect ten gevolge heeft. In de huidige studie hebben in totaal 49 studenten met excessieve financiële zorgen deelgenomen. Daarnaast werd de mate aan trait-anxiety achterhaald en deelnemers deden de AST-T. Ze moesten afhankelijk van de spelling van het woord (correct of incorrect) in de positieve trainingsconditie met “positief” of “negatief” reageren en in de controle conditie met “een” of “nul”. Woorden hadden betrekking op financiële en huishoudelijke dingen. Het aantal aan correct en incorrect gespelde woorden werd gemanipuleerd, zodat deelnemers in de positieve trainingsconditie positieve associaties met financieel gerelateerde woorden en negatieve associaties met huishoudelijk gerelateerde woorden trainden. Middels de controle conditie werd achterhaald of impliciete associaties ook met neutrale woorden als respons getraind kunnen worden. Uit de resultaten blijkt dat de AST-T werkt en impliciete associaties getraind kunnen worden, maar op vervolgtaken vond geen generalisatie van de nieuwe emotioneel geladen associaties plaats. Bovendien heeft traitanxiety geen effect op de effectiviteit van de training. Dit suggereert dat het trainen van impliciete associaties mogelijk is, maar dat dit niet leidt tot een verandering van de emotionele evaluatie van de getrainde associaties.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme