De nadelen van roken of de voordelen van niet-roken? Een onderzoek naar de effecten van framing en emoties als mediator op de attitude en intentie van rokers om te stoppen met roken.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-01-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek zijn de effecten van de twee dimensies van framing (het epropageerde gedrag en de valentie van de gevolgen) op de attitude en gedragsintentie van rokers onderzocht en is onderzocht in hoeverre emoties een mediërende rol spelen. In een experiment zijn vijf oorspronkelijke waarschuwingen van de Rijksoverheid om te stoppen met roken op sigaretverpakkingen gemanipuleerd door de twee dimensies ‘gepropageerde gedrag’ en ‘valentie van de gevolgen’ te manipuleren en te ombineren, resulterend in vier condities. De participanten (N=120, allemaal rokers) zijn random over de vier condities verdeeld en hebben na het zien van de manipulaties vragen beantwoord over hun attitude en gedragsintentie ten aanzien van stoppen met roken. De resultaten bevestigden deels de hypothesen: winstframes leidden tot een positievere affectieve attitude dan verliesframes. De frames hadden echter geen effect op de cognitieve attitude en de gedragsintentie. Tevens maakte een onderscheid tussen de twee dimensies geen verschil. Een mediërend effect van emoties werd door de resultaten ook uitgesloten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren