Getwijfeld over België? Een onderzoek naar de interesse van Zuidoost Brabantse bedrijven om zich in aangrenzend Belgisch Limburg te vestigen

dc.contributor.advisorWever, E.
dc.contributor.advisorVilsteren, G.J. van
dc.contributor.authorScheepers, Guido
dc.date.issued2005-07
dc.description.abstractIn de regio Eindhoven-Helmond wordt het steeds moeilijker om aan plaats voor nieuwe bedrijventerreinen te komen. Aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen zal in toenemende mate alleen kunnen plaatsvinden op gronden, die op de één of andere manier al een waarde hebben voor bijvoorbeeld cultuurhistorie, landbouw en natuur (Streekplan Noord-Brabant, 2002, p.11). Diverse rapporten, zoals de Regionale Bedrijventerreinen-structuurvisie (2000) geven aan dat na 2015 het ruimtekort voor de regio Eindhoven-Helmond mogelijk voor problemen kan gaan zorgen. Eén van de oplossingen die het streekplan van de provincie Noord-Brabant voorstelt is om gebruik te maken van bedrijventerreinen in het buitenland. In het streekplan is ten aanzien van dit punt de opdracht vermeld dat: “…bij een aantal infrastructurele investeringen en bij de aanleg van bedrijventerreinen is een grensoverschrijdende aanpak geboden (Streekplan Noord-Brabant, 2002, p.122). Naast grensoverschrijdende samenwerking in het Rijn-Schelde-Delta-gebied wordt hoofdzakelijk hier de relatie tussen de stedelijke regio Eindhoven-Helmond en het gebied Bocholt-Lommel-Overpelt en het noordelijk deel van Antwerpen vermeld. Diverse mensen hebben in het verleden reeds verschillende onderzoeken gedaan naar de economische interactie in het grensgebied van België en Nederland, zoals Allaert (1998) en Van Houtum (1997). Op dit moment is er echter vrij weinig praktische kennis beschikbaar over het grensoverschrijdende locatiegedrag van bedrijven in dit grensgebied tot op heden. Dit geldt zowel voor het huidige aantal verplaatsingen van Zuidoost Brabantse bedrijven naar aangrenzend België als het aantal Zuidoost Brabantse hoofdzetels met een nevenvestiging aan de Belgische zijde van de grens. Daarnaast is er weinig kennis over de beweegredenen voor Zuidoost Brabantse ondernemers om activiteiten te verplaatsen naar aangrenzend België. Deze masterscriptie is er op gericht deze kennisleemte gedeeltelijk op te vullen door onderzoek te doen naar het vestigingsgedrag van Zuidoost Brabantse bedrijven in aangrenzend België. Deze doelstelling zal worden nagestreefd door de beantwoording van de volgende probleemstelling: In welke mate bestaat er vanuit het bedrijfsleven uit de regio Eindhoven-Helmond concrete interesse een vestiging te openen in Belgisch Limburg en wat zijn de motieven hiervoor?en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3260
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationEconomic Geographyen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Human Geographyen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleGetwijfeld over België? Een onderzoek naar de interesse van Zuidoost Brabantse bedrijven om zich in aangrenzend Belgisch Limburg te vestigenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
2005 Schepers.pdf
Size:
707.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: