Participatie bij een binnenplanse omgevingsvergunning. Een onderzoek naar de bereidheid van binnenplanse vergunningaanvragers om participatie te organiseren, het gebruik van de participatieresultaten door gemeenten binnen het vergunningverleningsproces en de rol van gemeenten op het moment dat deze resultaten worden gegenereerd

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-10-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De eerste vraag luidt als volgt: Welke factoren verklaren de bereidheid van binnenplanse vergunningaanvragers om participatie te organiseren? Uit de enquête, die door honderd vergunningaanvragers is ingevuld, blijkt ten eerste drie vierde wel participatie wil organiseren bij de volgende vergunningaanvraag. Uit de analyse blijkt dat een aantal factoren significant invloed hebben op deze bereidheid. Mannen zijn namelijk eerder bereid dan vrouwen en ouderen zijn eerder bereid dan jongeren. Deze bereidheid om participatie te organiseren neemt toe wanneer men een voornamelijk extrinsiek motief, veel vertrouwen in hulpbronnen en weinig kennis van de begrippen participatie en belanghebbenden heeft. De tweede vraag luidt als volgt: In hoeverre gaan gemeenten de participatieresultaten gebruiken binnen het vergunningverleningsproces van een binnenplanse vergunningaanvraag en welke rol gaan zij spelen op het moment dat deze resultaten worden gegenereerd? Uit de interviews met veertien medewerkers van verschillende gemeenten, blijkt ten eerste dat dertien geïnterviewden de participatieresultaten willen gebruiken binnen het vergunningverleningsproces. Ongeveer de helft vindt dan dat ze erop moeten vertrouwen dat deze resultaten op een behoorlijke manier zijn genereerd, in plaats van dat ze dit gaan controleren. Toch wil meer dan de helft wel een vorm van controle inbouwen. Tot slot willen de meesten een binnenplanse vergunningaanvrager gaan stimuleren om participatie te organiseren en hem hierbij vervolgens ondersteunen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen