Waar wordt gewerkt, wordt niet gevochten? Een evaluatie van het IDEA project

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie zal ik het IDEA project analyseren. IDEA staat voor Integrated Development of Entrepeneurial Activities. Het is een van de netwerken van het 1 CIMIC Bataljon. IDEA beoogt door het stimuleren van ondernemerschap de veiligheid van burgers in missiegebieden te vergroten. Zelf vat IDEA haar werk samen als ‘waar wordt gewerkt, wordt niet gevochten’. Het IDEA project wordt gedragen door reservisten die in het dagelijks leven werkzaam zijn als ondernemer, accountant, bankier of consultant. Mijn onderzoek borduurt voort op het onderzoek dat ik heb uitgevoerd als onderdeel van mijn stage bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) waarin ik in een beschrijvend onderzoek ben nagegaan wat het IDEA project precies inhoudt. In mijn scriptie zal ik het naar mijn mening belangrijkste element uit dit IDEA concept analyseren: de rol van ondernemerschap bij postconflict wederopbouw. Dit onderwerp raakt te kern van de IDEA werkwijze. Met deze scriptie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijke debat rondom de invulling van militaire en wederopbouw missies die in de toekomst door Nederland worden ondernomen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen