Tot achter de voordeur : Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2008-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er zijn in elke stad wel bepaalde wijken aan te wijzen waar sprake is van (leefbaarheids)problemen, de zogenaamde achterstandswijken. De nationale overheid en lokale overheden zijn al decennia lang bezig met het verbeteren van de leefbaarheid in deze wijken. Het accent wat gelegd wordt in beleid verschilt echter door de jaren heen. Recent heeft er zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in de aanpak van sociale problematiek in stadswijken; achter de voordeur- projecten. Deze aanpak achter de voordeur richt zich op probleemhuishoudens in achterstandswijken. Kenmerkend voor deze aanpak is dat de leefwereld van huishoudens in hoge mate richtinggevend is. De hulp wordt aangeboden in de thuisomgeving en hulpverleners komen dus achter de voordeur. Dit is een nieuwe, niet onomstreden, aanpak. In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de aanpak achter de voordeur. Hoe is de aanpak opgezet? Wat zijn de doelstellingen? En welke knelpunten worden er ervaren? Maar daarnaast is het ook erg interessant om te kijken naar hoe men is gekomen tot deze aanpak. Kortom, welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden in de aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten. De vraagstelling binnen dit onderzoek luidt dan ook: Hoe hebben de ontwikkelingen van de aanpak van sociale problematiek en leefbaarheid in stadsbuurten geleid tot de huidige achter de voordeur- aanpak?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen