LENA versus de Schlichting Test voor Taalproductie. Een studie naar twee toepassingen van LENA bij het bepalen van de taalproductie van jonge kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-10-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze studie was tweeledig. Geven transcripten van spontane taal van jonge kinderen van 2;7-4;1 jaar met een taalontwikkelingsstoornis, opgenomen met behulp van LENA in de thuissituatie, een zelfde indicatie van het taalniveau als een afname van de Schlichting Test voor Taalproductie, onderdeel Test voor Zinsontwikkeling onder leiding van een logopediste? Kan op basis van de vocalisatieduur, een uitkomst van LENA, een uitspraak worden gedaan over de gemiddelde uitingslengte van deze kinderen in de spontane taal in de thuissituatie? Uit de analyses bleek dat uit de spontane taalsamples waarschijnlijk geen ruwe score van de Schlichting Test voor Taalproductie kon worden bepaald. Werd het taalniveau in de spontane setting onderschat door het klein aantal bruikbare uitingen, of overschat door de functionele imitatie van de Schlichting Test voor Taalproductie? De vocalisatieduur lijkt geen indicatie te geven van het gemiddelde aantal woorden per uiting. Mogelijkerwijs is de LENA-software niet specifiek genoeg.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren