Woorden op een weegschaal

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit onderzoek blijkt dat polarisatie afgelopen jaren is toegenomen. Extremiteit in politieke boodschappen wordt in de literatuur veelal als een van de voornaamste veroorzakers genoemd. Echter, er is weinig bekend over wat boodschappen op een taalkundig niveau extreem maakt. Om te onderzoeken welke talige kenmerken een boodschap extreem maken is dit onderzoek opgezet. Als eerste is de huidige literatuur geraadpleegd. Uit dit literatuuronderzoek kwamen meerdere eventuele extreme talige kenmerken naar voren. Deze kenmerken zijn aan de hand van een corpus van politieke boodschappen getoetst door de onderzoeker en 16 respondenten. Daarnaast is er onderzocht of respondenten met een politieke kleur boodschappen van de tegenovergestelde kleur extremer beoordeelden dan boodschappen van hun eigen politieke kleur. Hier werd geen bewijs voor gevonden. Uit het onderzoek komt een patroon naar voren van talige kenmerken die hoogstwaarschijnlijk bijdragen aan de extremiteit van boodschappen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren