'C'è lavoro per voi in Olanda’ Een studie naar de integratie van Italiaanse gastarbeiders werkzaam bij Laura & Vereeniging te Eygelshoven (1948-1965)

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Over de groep Italiaanse arbeiders bestaat de gangbare mening dat zij vrij goed zijn geïntegreerd. Daar is echter relatief weinig onderzoek naar gedaan in vergelijking met Turkse en Marokkaanse arbeiders. In deze studie wordt gekeken naar wat ‘succesvolle’ integratie inzake Italiaanse mijnwerkers precies inhield en welke positie het mijnbedrijf daarin bekleedde. Als casus worden de Italiaanse mijnwerkers die in de periode 1949-1965 werkzaam waren bij mijnbedrijf Laura & Vereeniging te Eygelshoven. De vraag die als rode lijn door het onderzoek heen loopt luidt als volgt: ‘Welke rol vervulde het mijnbedrijf Laura & Vereeniging inzake de integratie van Italiaanse mijnwerkers in Eygelshoven 1949-1965?’. Laura & Vereeniging was een van de eerste mijnbedrijven die de Italianen onder haar hoede nam en beschikt bovendien nog steeds over een archief dat de sociale positie van de Italianen in kaart kan brengen. Om hun integratie te kunnen duiden is het waardevol om niet enkel te kijken naar kwantitatieve indicatoren maar ook naar de kwalitatieve zijde zoals de ervaringen van de Italianen zelf. Het vertellen van het verhaal van de Italianen bij Laura & Vereeniging en hoe zij zich probeerde te vestigen is uiteindelijk het voornaamste doel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation