De relatie tussen private investeringen en herstructurering van bedrijventerreinen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2008-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Waar het gaat om bedrijventerreinen, staan de veroudering en herstructurering centraal in het maatschappelijke en politieke debat. In het kader van Mooi Nederland en Noordanus stuurt het rijk steeds meer aan op hergebruik van bestaande terreinen in plaats van de aanleg van nieuwe terreinen. Dit is ook niet zo vreemd aangezien ongeveer eenderde van het totale areaal bedrijventerreinen niet langer voldoet aan de eisen die ondernemers eraan stellen. Er wordt verondersteld dat veroudering leidt tot een hoge verhuisgeneigdheid bij bedrijven waardoor investeringen in bedrijfspanden uitblijven. Om de veroudering op verouderde bedrijventerreinen aan te pakken, wordt er ingezet op herstructurering. Herstructurering van bedrijventerreinen is een pakket van maatregelen dat is gericht op het maken van een kwaliteitsslag in de openbare ruimte van bedrijventerreinen. Het uiteindelijke doel van herstructurering is om de verhuisgeneigdheid bij ondernemers weg te nemen en (daarmee) private investeringen in bedrijfspanden te stimuleren. In dit rapport is onderzocht of de herstructurering een dergelijke invloed heeft gehad op het bedrijfsleven. De centrale vraag is als volgt geformuleerd: “Hebben herstructureringsmaatregelen in de openbare ruimte invloed op de private investeringen en verhuisgeneigdheid van ondernemers?”
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation