De overtuigingskracht van beschreven zintuiglijkheid in advertenties.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De theorie van belichaamde cognitie (Barsalou, 1999) stelt dat de mentale representaties die mensen maken tijdens het lezen van taal een zintuiglijk component bevatten, ook wel perceptuele representaties genoemd. Binnen de zintuiglijke marketing (Krishna, 2012) wordt er gesteld dat een zintuiglijke prikkeling kan leiden tot overtuiging. Het doel van dit onderzoek was om beide onderzoeksvelden te verenigen in de vraag of beschreven zintuiglijkheid in advertenties effect heeft op perceptuele representaties, productattitude en koopintentie. In dit onderzoek was sprake van een 3 Beschreven Zintuiglijkheid (non-modaal, uni-modaal en multimodaal) x 2 Advertentieformat (narratief of opsomming) tussenproefpersoon ontwerp. In totaal kregen alle 176 proefpersonen elk drie advertentieteksten te lezen waarna ze een vragenlijst moesten invullen over perceptuele representaties, productattitude en koopintentie. De resultaten toonden aan dat zintuiglijke advertentieteksten leiden tot (gedeeltelijk) betere perceptuele representaties dan niet- zintuiglijke advertentieteksten. Multimodale advertentieteksten bleken te leiden tot rijkere perceptuele representaties dan uni-modale advertentieteksten. Zintuiglijke advertentieteksten leidden echter niet tot positievere productattitudes of een hogere koopintentie. Daarnaast bleken narratieve advertentieteksten te leiden tot rijkere mentale representaties, positievere productattitudes en een hogere koopintentie dan de opsommende advertentieteksten, maar er bleek geen moderatie van het zintuiglijkheidseffect te bestaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren