Het effect van inoculation op het vermogen om echt nieuws en nepnieuws te onderscheiden in de tweede taal.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De zorgen rondom nepnieuws lijken in recente jaren te zijn toegenomen. Aan de hand van een experiment is onderzocht of inoculation door middel van een interventie op basis van de bad news game (www.getbadnews.com) zou leiden tot een afgenomen geloofwaardigheid van nepnieuws in de moedertaal en in de tweede taal. Daarbij is ook truth discernment, de mate waarin men onderscheid maakt tussen nepnieuws en echt nieuws, en taalvaardigheid in de tweede taal meegenomen. Uit de resultaten is gebleken dat de bad news game in zowel de moedertaal als de tweede taal leidde tot een afname van geloofwaardigheid van nepnieuws en een toename van truth discernment. Er leek geen verschil te zijn in de beoordeling van nepnieuws tussen de moedertaal en de tweede taal. Ook leek de taalvaardigheid in de tweede taal geen effect te hebben op de beoordeling van de geloofwaardigheid van nepnieuws. Hoewel de conclusie lijkt dat inoculation door middel van een interventie op basis van de bad news game effectief is, zijn de vergelijkbare resultaten die zijn gevonden in de controleconditie waarbij geen interventie plaatsvond, reden om de resultaten voorzichtig te interpreteren. Meer onderzoek op dit gebied lijkt noodzakelijk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren