De normering van de Afasie Bedisde Check (ABC) bij patiënten met hersenletsel door een verschillende etiologie

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De ABC is een afasiescreeningsinstrument met 14 items die in de acute fase snel en gemakkelijk aan bed van de patiënt kan worden afgenomen. Nagegaan wordt of er een verschil is in prestatie op bepaalde items door groepen met verschillende soorten hersenletsel en of er een foutenpatroon zichtbaar is per groep. Patiënten met een beroerte (CVA), traumatisch hersenletsel (TBI) en een hersentumor worden vergeleken met gezonde controleparticipanten. De verkorte Token Test (TT) wordt gebruikt als gouden standaard om de sensitiviteit en specificiteit van de ABC te bepalen. De TBI-groep kon bij het normeren niet worden meegenomen. Er is gevonden dat een cut-off score op de ABC van 13 voor CVA-patiënten en tumorpatiënten ideaal is. Deze studie heeft tevens een ernstindeling opgesteld. Uit een item-analyse blijkt dat er verschillende foutenpatronen zijn op zowel taalbegrip als taalproductie door de groepen. Vervolgonderzoek is echter nodig bij een grotere patiëntenpopulatie voor een betere normering.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren