De gemeentelijke omgevingsvisie : Een onderzoek naar de inhoud en vormgeving van een strategisch en integraal beleidsdocument

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Rijk is momenteel bezig met een grootschalige herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht. Op deze manier wordt getracht het stelsel voor het omgevingsrecht efficiënter in te richten. Momenteel is dit stelsel complex en versnipperd. Bovendien heeft de maatschappij en de fysieke leefomgeving zich door de jaren heen verder ontwikkeld en hebben er zich diverse veranderingen en nieuwe ontwikkelingen voorgedaan waar nauwelijks een antwoord op kan worden gegeven vanuit het huidige stelsel voor het omgevingsrecht. Een oplossing waar het Rijk mee aan de slag is gegaan, is de herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht. Dit betekent onder meer dat tientallen wetten en besluiten die binnen dit stelsel gelegen zijn, alsmede enkele andere wetten en besluiten die in andere domeinen gelegen zijn, met elkaar worden geïntegreerd. Het resultaat hiervan is een centrale Omgevingswet voor de gehele fysieke leefomgeving.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen