Een omgang met schuld en vergeving. Perspectieven voor de omgang met deze diep menselijke emotie in de hedendaagse geestelijke verzorging.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-10-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Schuld is een complexe, ondermijnende emotie, die diep verweven is met ons denken, oordelen en waarnemen, kortom met ons menszijn. Vanaf 1960 verdwijnt het thema schuld, tezamen met de katholieke biecht, uit beeld van de geestelijke verzorging. Onterecht. Deze scriptie beoogt schuld wederom als wezenlijk thema op haar agenda te plaatsen. Zij onderzoekt de biecht als hét eeuwenoude geestelijke instrument in de omgang met schuld op zijn innerlijke uitgangspunten en praktische uitvoering. Het thema schuld wordt aan de hand van vier hedendaagse kijkrichtingen, vergeving door de pragmatische ogen van filosofe Martha Nussbaum bekeken. Deze analyse biedt input aan een kwalitatief onderzoek naar het handelingsrepertoire van geestelijke verzorgers in penitentiaire inrichtingen. Als resultaten zien we (zelf)inzicht, (zelf)verantwoordelijkheid en (zelf)acceptatie als sleutels van een constructieve omgang met schuld. Gelijkwaardigheid komt naar voren als het meest wezenlijke van de ontmoeting. Het denken over vergeving bevraagt tot slot ten diepste ons mensbeeld.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen