De effecten van de toegepaste leiderschapsstijl van de midden-manager op de weerstand tijdens een organisatieverandering.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mijn scriptie gaat over communicatie van het middenmanagement naar de uitvoerende medewerkers tijdens een organisatieverandering. Hierbij is communicatie van belang om de weerstand die medewerkers van nature hebben tegen verandering, te verminderen. Managers kunnen hierbij drie middelen gebruiken om weerstand te verminderen: hulpbronnen, nieuwe werkvormen en nieuwe uitdagingen aanbieden. De onderzoeksvraag is: ‘In hoeverre is er een verschil te constateren in het effect van hulpbronnen, werkvormen en uitdagingen op het verminderen van weerstand tijdens een interne reorganisatie veroorzaakt door automatisering?’. Deze vraag is onderzocht middels een experiment waaraan 55 participanten hebben deelgenomen. De belangrijkste bevinding die voortkwam uit dit experiment is dat er geen verschil te constateren is in het effect van hulpbronnen, werkvormen en uitdagingen op weerstand. Wel is gevonden dat alle drie de middelen het hoogste scoren op werkplezier, gevolgd door een gemiddelde affectieve organisatiebinding en de laagste normatieve organisatiebinding.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren