Impliciete kennisdeling onder druk door hybride werken?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderzoek behelst een diagnostisch / praktijkgericht onderzoek waarin een gap analyse is gedaan naar de huidige en gewenste kennisdeling, sociaal kapitaal en hybride werken bij een Nederlandse zorgverzekeraar. De volgende centrale vraag wordt beantwoord: ‘Zijn er tekortkomingen in de huidige kennisdeling bij de operationele afdelingen van de betreffende Nederlandse zorgverzekeraar, en, indien dat het geval is, of er tekortkomingen in de huidige invulling van het hybride werken en de toestand van het sociaal kapitaal zijn die dat kunnen verklaren?’ De resultaten uit de empirie geven sterke aanwijzingen dat de in het conceptueel model veronderstelde samenhang tussen hybride werken, sociaal kapitaal en kennisdeling in de praktijk aanwezig is. Een goede inrichting van hybride werken kan een positief effect hebben op kennisdeling, al dan niet via het verbeteren van het sociaal kapitaal.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen