BAAS IN EIGEN BUURT. Een onderzoek naar perspectieven op gemeentelijk parkeerbeleid en de rol die parking benefit districts hierin kunnen spelen

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-04-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Parkeren kan gezien worden als een noodzakelijk kwaad dat vele negatieve effecten met zich meebrengt. Een stijging van parkeertarieven zou bevorderend zijn maar er bestaan hoge politieke en maatschappelijke barrières om dit door te voeren. Een manier waarmee deze barrières doorbroken kunnen worden is door Parking Benefit Districts in te voeren. De essentie hiervan is dat de parkeergelden die in een bepaald gebied zijn opgehaald direct beschikbaar zullen worden voor investeringen in datzelfde gebied. Hiermee hoopt men draagvlak voor betaald parkeren te creëren. In deze thesis is onderzocht welke perspectieven onder parkeerambtenaren bestaan op het parkeerdomein en specifiek op Parking Benefit Districts. Er zijn drie hoofdperspectieven gevonden: het discours hogere drempels, dat zich kenmerkt door een afkeur tegen gratis parkeren en het zoveel mogelijk faciliteren van de autogebruiker; het discours vrij baan voor de auto, waar parkeren het liefst zoveel mogelijk gratis wordt aangeboden; het discours het OV op de rails waar de noodzaak voor investeringen in het openbaar vervoer heel sterk wordt uitgesproken. Bij twee van deze discoursen, hogere drempels en het OV op de rails, kan verwacht worden dat Parking Benefit Districts binnen de geschetste kaders valt en daarmee een mogelijk optie zou kunnen zijn als implementeerbaar beleidsinstrument.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation