Mediërend Effect van Lichaamsbeeld in de Relatie Tussen Beweging en Depressieve symptomen bij Zwangere Vrouwen

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2017-11-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Depressieve symptomen bij zwangere vrouwen is een groot onderbelicht probleem. Niet alle behandelingen zijn geschikt bij zwangere vrouwen. Beweging is een goed alternatief, maar de werkzame factoren zijn nog niet bekend. In dit onderzoek is gekeken of lichaamsbeeld een mediërende factor is in de relatie tussen beweging en depressieve symptomen bij zwangere vrouwen. Er deden 229 zwangere vrouwen mee ( Mleeftijd = 34, Mzwangerschapsduur = 29,56 maanden). Data is verzameld via internet, waarbij beweging is gemeten met de Global Physical Activity Questionnaire, depressie met de Edinburgh Postnatal Depression Scale en lichaamsbeeld met de subschaal Body Dissatisfaction van de Eating Disorder Inventory-II. Uit de resultaten blijkt dat er geen uitspraken kunnen worden gedaan over het mediërend effect van lichaamsbeeld op de relatie tussen beweging en depressie. Er werd namelijk geen relatie gevonden tussen beweging en depressie. Dit kan komen doordat enkel bepaalde sporten met een specifieke duur en frequentie een effect op depressie hebben. Het type beweging is in dit onderzoek niet specifiek uitgevraagd, waardoor hier geen uitspraken over gedaan kunnen worden. In vervolgonderzoek kan worden gekeken wat de juiste vorm en hoeveelheid aan beweging is om een effect op depressie teweeg te brengen. Keywords: depressie, zwangere vrouwen, lichaamsbeeld, beweging
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme