Jonge drugsdealers. Een verklarend onderzoek naar de motivaties van jongeren om deel te nemen aan drugscriminaliteit en een verkenning van alternatieve wegen

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2022-07-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit dit verklarende onderzoek naar jongeren in de drugscriminaliteit is gebleken dat vele factoren van invloed zijn voor jongeren om deel te nemen aan drugscriminaliteit. De belangrijkste motivatie is geld, gevolgd door status en acceptatie. Andere belangrijke factoren betreffen factoren die invloed hebben op de kwetsbaarheid van deze jongeren. Dit zijn bijvoorbeeld een instabiele thuissituatie, een licht verstandelijke beperking, slechte schoolprestaties en armoede. Ook de contextuele factoren zijn van invloed. Drugsgebruik wordt steeds meer genormaliseerd en ook sociale media spelen een belangrijke rol. In het proces van rekruteren blijkt dat vaak eerst aan een vertrouwensband wordt gewerkt, waarna een afhankelijkheidsrelatie bestaat. Jongeren hebben dit vaak niet door en kunnen de gevolgen van drugscriminaliteit niet overzien. Er is nog veel winst te behalen op het gebied van samenwerking tussen hulpverleningsinstanties, voorlichting, het denormaliseren van drugs en het aanbieden van alternatieve wegen aan kwetsbare jongeren of jongeren die al betrokken zijn geraakt bij drugscriminaliteit.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen