Het grote effect van kleine details

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-04-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In een experiment is nagegaan of concreet geformuleerde argumenten overtuigender zijn dan abstract geformuleerde argumenten. Daarbij is gekeken naar wat de invloed is van het toevoegen van details en het oproepen van een emotie bij concrete argumenten. Participanten kregen een juridische casus te lezen en moesten aan de hand van drie voor- en drie tegenargumenten een sociaal oordeel geven, in dit geval een oordeel over de geschiktheid van een moeder voor haar zoon. Als de voorargumenten (argumenten die de geschiktheid van de vrouw als moeder bepleitten) concreet waren, waren de tegenargumenten (argumenten die tegen de geschiktheid van de vrouw als moeder pleitten) abstract en als de tegenargumenten concreet waren, waren de voorargumenten abstract. Vier extra condities werden ingevoegd, waarbij er bij de concrete voor- en tegenargumenten details zijn toegevoegd. In twee van de vier condities met details, bevatten de details emotie-opwekkend taalgebruik. Uit de resultaten bleek dat concrete argumenten met details overtuigender waren dan abstracte argumenten bij het toekennen van het geschiktheidsoordeel, waarbij het niet uitmaakte of er een emotie werd opgeroepen in die details. Concrete argumenten werden meer gereproduceerd en telden vaker mee bij het geven van een oordeel, waardoor de Availability Heuristic (Tversky & Kahneman,1973) opgeworpen kon worden als verklaring voor de gevonden effecten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren