Arbeidsvoorwaarden in de publieke sector. Hoe wordenze door ambtenaren beoordeeld en wat zijn de effecten ervan op de arbeidssatisfactie, PSM, verbondenheid en mobiliteit van ambtenaren?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis wordt verslag gedaan van het gebruik en de beoordeling van arbeidsvoorwaarden door ambtenaren enerzijds en de effecten van arbeidsvoorwaarden op de arbeidssatisfactie, PSM, verbondenheid en mobiliteit van ambtenaren anderzijds. Aanleiding hiervoor is de discussie die is losgebroken door de normalisatie van de rechtspositie en de versobering van arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Met dit onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan deze actuele discussies. Op basis van gegevens uit grote steekproeven die zijn verzameld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden er kwantitatieve analyses verricht. Uit de resultaten kan allereerst worden geconcludeerd dat er op enkele uitzonderingen na weinig verschillen zichtbaar zijn tussen mannen en vrouwen, leeftijden, opleidingsniveaus, sectoren en functiecategorieën in het gebruik van de verschillende arbeidsvoorwaarden. Verder zijn ambtenaren over het algemeen relatief meer tevreden dan ontevreden over de verschillende arbeidsvoorwaarden maar is er wel een sterkere variatie in de behoeften aan verschillende arbeidsvoorwaarden tussen ambtenaren. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat slechts enkele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingsregelingen en flexibele werktijden invloed hebben op tevredenheid, verbondenheid en PSM. Primaire arbeidsvoorwaarden hebben tegelijkertijd wel veel invloed op deze variabelen waarbij baanzekerheid het grootste positieve effect heeft. Dat is interessant in het licht van de huidige discussie over de gelijkschakeling van de rechtspositie van ambtenaren waarbij het ontslagrecht is versoepeld en waarmee de baanzekerheid is afgenomen. Dit terwijl ambtenaren het meest gesteld blijken te zijn op hun baanzekerheid. Als laatste kan worden geconcludeerd dat primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijke significante pushfactoren zijn voor uitstromers, maar niet zo belangrijk als pullfactoren voor instromers. Er kan echter nog voldoende verbeterd worden ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden om het vrijwillige uitstroompercentage te verlagen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen