De democratie van de toekomst. Een onderzoek naar de democratische meerwaarde van social media

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-12-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De thesis onderzoekt de mate waarin het sociale mediabeleid van Nederlandse politieke partijen een bijdrage dan wel beperking vormt voor de Nederlandse democratie tijdens de coronacrisis en de manier waarop deze bijdrage kan worden vergroot. De gebruikte onderzoeksmethoden zijn inhoudsanalyse en interviews. De inhoudsanalyse is toegepast op de online berichtgeving van vijf politieke partijen. De interviews vonden plaats met experts op het gebied van sociale media en democratie. Uit de resultaten blijkt dat de communicatie tussen de onderzochte partijen en hun achterban voornamelijk eenzijdig verloopt. Daarentegen vindt de raadpleging van, conversatie met en registratie van de achterban door politieke partijen nauwelijks plaats. De conclusie is dat informatieuitwisseling op sociale media de interactie tussen politiek en achterban versterkt. Deze interactie wordt beperkt, doordat de politiek alleen informatie zendt en hun achterban alleen informatie ontvangt. Dit is opmerkelijk, aangezien zowel politieke partijen als hun achterban meer politieke burgerparticipatie wensen. Daarnaast hebben de onderzochte partijen geen digitale strategie en reageren ze nauwelijks op vragen van burgers. Bij de conclusie moet wel in acht worden genomen dat de resultaten voortkomen uit data verzameld tijdens een crisis. Daarom beveelt de thesis voor vervolgonderzoek aan om een gelijksoortig onderzoek in te stellen ten tijde van een periode waarin geen noemenswaardige crises de online politieke berichtgeving beheersen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation